Barn blir torturert, holdt i fangenskap og brukt som slaver for at vi skal ha mengder med klær.
Millioner av barn arbeider i bomullsindustrien. Dessverre går barne- og slavearbeid ofte hånd i hånd. I regioner hvor barnearbeid er utbredt er også graden av tvang stor.

Jeg føler meg dum. Og flau. Egentlig mest flau over det vestlige samfunnet som helhet. Vi er ikke bevisste nok, og forskyver de fleste problemene ved å ansvarliggjøre andre enn oss selv. Hvorfor skjer dette? Kommersielle krefter er svaret. Vi blir styrt av penger og makt i hele verden. Det du skal lese nå, gir deg sannsynligvis dårlig samvittighet. Og det gjør jeg med vilje.

Her er en bitteliten smakebit av bomullsindustrien:

Usbekistan: Hvert år tvinger staten over en million mennesker i alle aldre til å arbeide for de statlige bomullsselskapene. Lærere blir tvunget til å stenge skolene og barna må jobbe over 70 timer i uken under elendige forhold ute på bomullsmarkene eller i fabrikker. De som våger å ta til motmæle risikerer livet og blir torturert, holdt i fangenskap eller sendt i eksil.

Pakistan: I Pakistan har hundretusenvis av bønder havnet i en håpløs økonomisk situasjon der de skylder landeiere penger. Disse gjeldsrelasjonene fører til at mange familier ikke opplever at de har noe annet valg enn å sende barna for å arbeide i bomullsindustrien. Barna arbeider praktisk talt som leilendinger.

Egypt: Rundt en million barn i aldersgruppen 7 til 12 blir tvunget til å arbeide for jordbruks kooperativer. Arbeidet består blant annet i å bekjempe insektangrep, noe som eksponerer dem for helseskadelige kjemikalier.

Benin: I Benin utgjør barn i flere regioner over halvparten av arbeidstokken i bomullsindustrien.

Tadsjikistan: 72 prosent av alle skolebarna i bomullsindustrien, primært i forbindelse med innhøstingen. I en region alene, var det 150.000 barn og 80,000 voksne som arbeidet med innhøstingen. Lokale myndigheter sender ofte barna ut for å arbeide på bomullsåkrene og omtaler det som skoleferie.

Så hva kan jeg og du gjøre med dette? 

  • Begynn i det små; del denne artikkelen. Hvis du gjør det, gjør flere det.
  • Se etter økologisk bomull når du skal kjøpe klær. Etikk i alle ledd er en viktig del av kriteriene ved økologisk sertifisering.
  • Bevisstgjør andre rundt deg om det du vet. Hvis de større kleskjedene ser at økologiske klær selger, så tar de inn mer av det. Slik fungerer faktisk verden. Vi forbrukere bestemmer.

 

Ja, dette er små ting, men over tid vil vi få en effekt ut av det. Så lenge vi snakker høyt om det og deler informasjon. Det handler ikke om å bruke mer penger. Det handler hovedsakelig om kunnskap og prioriteringer.

De store kjedene blir styrt av oss forbrukere. Vi må presse de. Og tenk på dette: Vi er villige til å betale 15 kroner ekstra for én avokado, for at det skal være plastikk rundt den. Husk, vi trenger ikke plastikk rundt avokadoen. Og nå spør du deg selv: Er jeg villig til å kjøpe litt færre klær, for at familier som bor i områdene der bomullsindustrien forgår skal kan få rent vant?

De som ikke er villige, eller ikke har kunnskap nok svarer som regel: ”Det er ikke så enkelt”.
Jo, det er faktisk det. Kjøper vi klær som ikke krever de mengdene med vann til kunstgjødsling, så kommer etterspørselen etter ren bomull. Og da har bøndene mer rent vann. Etterhvert nok til sin landsby til og med.

 

Mangel på rent vann er en av de største utfordringene jordas økende befolkning står ovenfor. Mens konvensjonell bomull øker presset på lokale vannressurser fra kunstig vanning, er økologisk bomull for det meste vannet med regnvann. 

 Økologisk bomull utgjør mindre enn 1% av all bomull produsert i verden. Når du kjøper økologisk bomull, investerer du i vannkonservering, renere luft, bedre jordsmonn og livsvilkår for bøndene. Prisen for økologisk bomull er derfor i noen tilfeller høyere.

”DU kan ikke redde verden”....
....nei jeg kan ikke det. Men VI kan gjøre den mye mye mye bedre for de som lever et helvete vi ikke kan forestille oss.

 

 

Begynn med å dele artikkelen, så hjelper du litt. Kunnskap er nøkkelen for at vi skal åpne øynene.  

 

 

___Marte____

 

Kilder:

Framtiden i våre hender, forskningsrapport (3/2014)

http://www.cottonguide.org/cotton-guide/the-worldcotton-market/overview/
http://aboutorganiccotton.org/

http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/10/forcedlabour-uzbekistan

http://www.cottoncampaign.org/

http://www.laborrights.org/sites/default/files/publications-and-resources/COTTONSept07Report.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf

http://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/images/GreenFutures/CottonConundrum_lowres.pdf.

 

 

 

Posted in blogs By Marte -

0 Kommentarer

Send kommentar

  • In response to:* Nødvendige Felt